Koncepcia TANAP 2015

nová koncepcia, nový príbeh (príbeh mladých) Vízia.    To je to, čo Tatrám momentálne chýba. Smerovanie …