← Späť na aktuality

Koncepcia TANAP 2015

nová koncepcia, nový príbeh

(príbeh mladých)

Vízia.    To je to, čo Tatrám momentálne chýba. Smerovanie a vízia. Dnes v pohode môžem  Tatry nazývať nekoncepčnými a nejasnými a asi aj strašne neprehľadnými.

Už ma to štve!

Rozhodol som sa spolu s priateľmi ponúknuť  Tatrám svoju víziu, ktorú budeme postupne na našom blogu odkrývať. Nemám záujem o bezbrehé a nekonštruktívne tliachanie. Naopak, ak sa všetko podarí, tak naša vízia bude reálna a konkrétna,  vychádzajúc z akademického prostredia.

Vízia si kladie za cieľ ukázať smer. 

V architektúre a územnom rozvoji, územnej samospráve a celkovej koncepcii pre nás všetkých jedinečného a  nenahraditeľného, obzvlášť drahého a cenného územia Tatier (TANAP, NAPANT)  ako takého.

V roku 1964 bola vypracovaná tzv. Koncepcia TANAP, ktorá bola uznesením SNR uvedená do praxe.  Dnes neviem či vôbec nejaká konkrétna  koncepcia existuje. Jasné, sú  a jestvujú vzletné a všeobecne znejúce popísané stránky papiera niekde na meste a inde.  Avšak….

Je mi jasné, že je tu priestor pre riešenie mnohých vyvstávajúcich a aktuálnych otázok, či už v oblasti ochrany prírody,  rozvoja cestovného ruchu, kúpeľníctva, dopravy, turistiky a pod.   No cítim, že niedke medzi riadkami v Tatrách vyvstáva súbor základných a z môjho pohľadu kardinálnych otázok a to(nie len):

1) Čo je to za územie TANAPu a NAPANTu?

2) Ako s ním narábať a pracovať?

3) Aké sú jeho historické aspekty vzniku a ako s mimi naložiť v budúcom rozvoji?

4) Rozvoj TANAPu- čo to vlastne je? Akú matricu máme zvoliť?

5) Aké máme vlastne od toho územia očakávainia?

6) Kto vlastne by mal mať tieto očakávania? Domáci obyvatelia, turisti alebo celá pospolitosť?

7) Kto je pospolitosť a kto domáci obytatelia?

8) Aký je tu vysoký  korelát verejného záujmu?

Matrica a metodológia bola stanovená jednoznačne a jasne.

  1. Mladosť a nová krv – šanca pre mladých študentov.
  2. Nové pohľady na vývoj a prínos vízie.
  3. Praxeológia a ekonomická analýza s využitým ďalších príbuzbých odborov(sociológia, pdychológia a pod.)

 

Čiže dám šancu študentom, aby ukázali čo je v nich.  Okrem toho, že získajú potrebnú prax tak budú mať aj dobrú referenciu. My, nositelia idei, budeme strážiť celkový základ “Koncpecie TANAP  2015”, tak ako  bude postupne predstavovaná. No študenti ako hlavné palivo v motore by mali prináśať nové pohľady na svet. Vždy ma fascinuje ako nazerajíu na svet.

Oblasti ktoré zatiaľ chceme riešiť: 

1) Koncept zákona o horských sídlach a TANAPe

2) doprava na území Nízkych a Vysokých Tatier

3) Cezhraničná spolupráca

4) Rozvoj turizmu

5) Law&Eco v ochrane prírody. 

Budem rád, ak sa pridáte do nášho tímu a pomôžete nám vytvoriť Koncepciu TANAP 2015. Akademickú odpoveď na “poptávku” trhu o vízii TANAPu a NAPANTu.