← Späť na aktuality

Sumár roka 2015

Blíži sa nám koniec roka a preto tento blog budem venovať súhrnu roka 2015 a tomu, čo všetko sa nám v tomto  rok podarilo.

  1. Všeobecne v spolku

V spolku sme sa venovali najmä prípravám na interný projekt s názvom “Transparentný spolok”. Hlavnou ideou tohto projektu je predovšetkým, aby sme dostali na web všetky vierohodné informácie o spolku a jeho finančných transakciách, ktoré preukazujú, že nemáme čo skrývať. Zároveň sme si chceli poupratovať v našich aktivitách na Enciáne.

Akiste je verejne známe, že TOS založil na jeseň 2010 Tatranské doprpavné družstvo. Bolo to vtedy, keď sme chceli v Tatrách ukázať ako sa majú robiť SKIBUSy, čo sa nám ajaj po troch rokoch podarilo.  Dovolím si povedať, že sme výrazne zvýšilikvalitu služieb sekundárnej dopravy. Vo vrcholných časoch fungovania našich skibusov ste sa mohli zo Smokovca do Tatranskej Lomnice odviezť 6x doobeda a s istotou ste vedeli, že Skibus pôjdezo Smokovca do Lomnice ešte aj večer aj po 22.oo. Po roku prevádzky skibusov v Tatranskej Lomnici prišlo na rad Štrbské pleso.

Po 4 rokoch sme naše odchované dieťa- celé know how skibusov- odovzdali našim kamarátom z Regiónu Vysoké Tatry.

Objavila sa však otázka, čo ďalej s družstvom? Základnou ideou pri vzniku družstva bol test elketrobusu v horských podmienkach, čo sa po 4 rokoch sa podarilo. No čo ďalej?

Na Skalnatom plese sa nám začalo rodiť nové dieťa- Encián. Jedným z čieľov, ktoré boli naň kladené bola okrem iného aj tvorba prostriedkov. Preto sme sa na jar tohto roku rozhodli že aktivty, ktoré čo i len trochu môžu pripomínať kapitálovú činnosť, presunieme do družstva a spolok zostane “čistý”. Družstvo tak čistočne prebralo čaktivity spolku, aby bolo dokonale jasné a prehľadné, ktorý subjekt bol na akú činnosť založený.

Všetky tieto aktivity sme robili súlade s tým, čo sme si vytíčilia ako chápeme transparentný spolok.

Ďalším krokom bola prestavba nášho webu, ktorá dodnes nie je skončená. Stále pracujeme najmä s intranetom TOS, ktorý členovi alebo sympatizantovi spolku umožňuje mať prehľad o každej platbe a pohybe v spolku.

A načo toto všetko?

Byť transparentný znamená, že nemáte čo skrývať. Pokiaľ nemáte čo skrývať nežívíte tým rôzne konšpiračné teórie a poskytujete o sebe verný  a pravdivý obraz..

Byť transparentný znamená, že ste dôveryhodný a o to nám ide. Chceme, aby každý náš partner vedel s kým ma dočinenia a mal o nás pravdivý a skutočný obraz. Okrem toho máme aj naďalej záujem uchádzať sa o rôzne granty aTransparentnosť nám zaručuje, že sme dôveryhodným partnerom aj v príapade podpory z verejných zdrojov.

Pošas roka sme tiež pilne pracovali na príprave filmu Tatry- nový príbeh, ktorý príde do kín už čoskoro, a Viac o ňom v tomto momente neprezradíme;)

Jeseň tohto roka sa niesla v znamení rozvoja nového projektu s pracovným názvom TatryTrust, kde sa chceme zaoberať rozvojom dopravy, zákonom o meste Vysoké Tatry a zákonom o Tatranskom národnom parku. Boli to dlhé rokovania ako napoľskejej tak aj na slovenskej strane, ktorých výsledkom je intenzívna spolupráca s členmi komisií a zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja,Województwa Małopolskieho a ďaľších záujmových združení.

2. Tatranská dobrovoľnícka služba (TDS)

TDS je náš najúspešnejší projekt, z ktorého sa všetci úprimne tešíme. Vďaka nemu mladí ľudia nezištne prichádzajú do Tatier a spolu s nami sa o nich ochotne staráme- . o T Odvodňujeme uristické chodníky,kosíme horské kosné lúky či zbierame smeti. Tento rok bolo v TDS dokopy viac ako 120 dobrovoľníkov z krajín V4, ktorí odpracovali viac ako 2000 hodín nezištnej práce. A nie len to Boli sme oslovení, aby sme svoje know how predali aj našim priateľom v Kosove, kde sme im boli ukázať, ako sa u nás “robí” dobrovoľníctvo.

Projekt TDS ako taký si získava čoraz väčšiu prestíž a uznanie. Možno aj preto sa u nás hlásia mnohé firmy, ktoré nám chcu s projektom pomôcť či už ako firemní dobrovoľníci alebo materiálnou podporou.

Viac o Kosove tu:

https://www.youtube.com/watch?v=RticzuhPqec

Pred začiatkom dobrovoľníckej sezóny sa konalo už tradičná bohoslužba za všetkých dobrovoľníkov na Rainerovej chate, a opäť aj s účasťou pravoslávnych. Je to tradičné podujatie, ktoré robíme vždy okolo 15. júna, kedy sa otvárajú chodníky. Robíme to preto, aby sme sa pomodlili za všetkých záchranárov, lesníkov, strážcov-   za všetkých dobrovoľníkov, ktorí nezištne pracujú v prospech Tatier

Okrem toho,spolu s odchovancami z Domu na polceste sme v tomto roku vyvetvili cca 5 km chodníkov a prečistili odrážky v dĺžke asi10 km. Je to naša pomoc týmto ľuďom, ktorý sa potrebujú naštartovať.

Mnoho otázok, ako to vlastne vyzerá každodenne na dobrovoľníctve alebo v Dome hostí, nás primälo k tomu, aby sme s dobrovoľníkmi vytvorili náš nový inštruktážny film. Spracoval nám ho úspešný mladý filmár Daniel Dluhý. Ak ste ho ešte nevideli, môžete si ho pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=deFS008ZQAs&index=1&list=PLohNuyipVjuBB-qfye9pkSNlNcd1DdVH4

 

3. Galéria Encián

V Galérii Encián sme tento rok pripravili tri výstavy. Zimnú výstavu tvorilidomáci umelci-  drevená platiku Martina Barnáša  a tajomstvo skla Petra Smik.

Jar sa už niesla v znamení radosti insitného umenia matky a dcéry Knjazovic s názvom Insitný imaginizmus.

Leto a jeseň bolo horalské. Výstava s názvom Summit of Life od nepálskych umelcov nám priniesla do Tatier kúsok himalajskej krajiny. Okrem toho na stanoci lanovky Štart pribudla obrovská reklama, ktorá lákala návštevníkov do galérie, všimli ste si?

 

Čo nás ešte veľmi teší , že sa nám podarilo dokončiť našu kaplnku. Myšlienka bola jasná.Vytvoriť miesto pohody a pokoja na Skalnatom plese, kde si ľudia budú môcť v pokoji pomeditovať. Kaplnku Presvätej Bohorodičky Nepoškvrnenej čistoty slávnostne vysvätil vladyka Ján Babjak SJ, archijerej a metropolita Prešovsej eparchie dňa 1.7.2015 slávnostnou archijerejskou liturgiou. Pevne verím, že toto miesto sa stane miestom pokoja a vďakyvzdávania.

Moja vďaka za kaplnku patrí Ferkovi Majerčákovi a farárovi Marošovi Kuffovi, ktorí zadarmo pomáhali vytvoriť interiér kaplnky, protojerejovi Mirovi Bartošovi za ideovú pomoc, vladykovi Jánovi Babjakovi za oporu, povzbudenie a dôveru, a taktiežHelenke Zavackej z Kežmarku za ryzy, ktoré darovala s rodinou do kaplnky.

Taktiež sateším, žepravidelným návštevníkmi naašich vernisáží sa stalidôchodcovia z Vysokých TatierZa zvýhodnený lístok sa tak dostali tam, kam by sa podľa vlastných slov inokedy nedostali, kedže by to bolo pre nich finačne nedostupné. Kluby dôchodcov z Lomnice a Smokovcov už túto možnosť využívajú a na rade sú kluby z Tatranskej Kotliny a Hágov.

Na jeseň sme hostili náš prvý plener na Skalnatom plese. Celé to vlastne spískal jerej Vojto Lakomý, IV. medzinárodný maiarsky plener Ľutina Tatry hostil 8 umelcov, ktorých práce môžete počas zimy obdivovať na Enciáne. Plenery budú našou ďaľšouu výzvou pre rok 2016.

 

4. Chata Encián

Aj keď nás projekt útulne pre horolezcov prevádzuje Tatranské družstvo,je nutné o ňom čo to povedať. Hygiena nám schvalila 10 lôžok a raňajkáreň, no nič iné ani nechceme- žiadnu veľkú prevádzku, len útulňu na prespanie. Tešíme sa z toho, že vznikol VajcoBar na počesť tatranského trénera lyžovania Vajca, ktorý pre horolezcov večer ponúka teplý čaj a pivko.Funguje však  len večer, keď sa tam po celodennej práci vraciame z terénu aj my.

 

5. Rozvoj spolupráce

Akciou v Kosove sme nadviazali spoluprácu s Uhorským karpatským spolkom anie len s ním. Prehĺbili sme spoluprácu s Tatrzańskim parkom narodowym a začali spolupracovať s honorárnym konzulom Poľskej republiky na Slovensku,pánom Frackowiakom. Vďaka pani riaditeľke Muzeum Tatrzańskie poskytlo výstavu Witkacy na Skalnatom plese, pričom táto spolupráca bude ďalej pokračovať a úspešne sa rozvýjať. Žeby toto bol základ pre vznik kultúrneho konzulátu V4 na Skalnatom plese?

 

6.Výzvy na rok 2016

A aké výzvy sme si vytýčili do roku 2016?

  • zadefinovať a zaviesť pravidlné bohoslužby na Skalnatom plese
  • nadviazať spoluprácu s Prírodovedeckými fakultami na Slovensku a krajinách V4 a pozdvihnúť profesnú úroveň TDS
  • certifikovať TDS v rámci Euróspkej dobrovoľníckej služby
  • zaviesť zimné dobrovoľníctvo a firemné dobrovoníctvo
  • zaviesť uniformu TDS
  • pravidlene prispievať blogmi na stránke krajsietatry.sk
  • obnoviť fond kníhkupectva Panta Rhei
  • postaviť 1 altánok na magistrále
  • rozvinúť debatu o ďaľšom dome dobrovoľníctva pre väčší počet dobrovoľníkov

Máte ešte nejaké iné nápady? Sem s nimi!

m.