Sumár roka 2015

Blíži sa nám koniec roka a preto tento blog budem venovať súhrnu roka 2015 a tomu, čo všetko sa nám v tomto…

Tatranský tunel? Bublina?

V našej vízii Koncepcia TANAP 2015  počítame so železničným prepojením oboch strán Tatier a určite s…