← Späť na aktuality

Quo vadis visutá lanovka v Tatranskej Lomnici

Tento môj blog má však viac povedať, čo sa vlastne dialo a momentálne deje okolo budovy visutej lanovky v Tatranskej Lomnici.

Môžem povedať, že som jej nepísaným správcom od roku 2011. Vtedy sa začala moja misia s názvom Jurkovič a Tatry.

V roku 2011 začali prvé vízie o budúcnosti budovy visutej lanovky Enciánu na Skalnatom plese a zároveň som bol prvý krát v budove visutej lanovky v Tatranskej  Lomnici od jej zatvorenia.

V roku 2012 sa začali rodiť konkrétne projekty obnovy Enciánu. Lomnica zatiaľ ostala bokom, pretože vlastník mal s ňou iné plány. Je inherentnou súčasťou ďalšieho rozvoja strediska Tatranská Lomnica, konkrétne jeho východnej vetvy.

Od roku 2012 naďalej chodím minimálne raz do týždňa pozrieť do lomnickej budovy ako vyzerá.

Výsledkom Mojich pravidelných návštev bola záchrana pôvodných výškových profilov trasy lanovky či skica balkónika na Enciáne, ktoré boli po vandaloch rozhádzané v lese pri budove. S

kicu sme využili teraz pri príprave projektovej dokumentácie rekonštrukcie na Enciáne.

Jurkovič skicaSkica arch. Jurkoviča

Nesmierne ma mrzí, že som prišiel neskoro a nedokázal som zachrániť archív lanovky. Všetky tie staré plány, projekty a pod. No najmä je škoda starého záložného dieselového motora alebo iných technických skvostov, ktoré nenávratne zmizli v kovošrote vďaka asociálnym vandalom.

V roku 2013 začal do budovy intenzívne tiecť nový bezmenný potok. Staré prepady vody z lesa v okolí stĺpu č. 1 boli od kalamity upchaté. To spôsobili zatopenie všetkých šácht v budove lanovky a sociálnych zariadení na medzi poschodí vrátane historických elektrorozvodov.

Dovolím si povedať, že na základe rýchlej a promptnej koordinácii sme zastavili zatekanie. Budova sa viac nepoškodzovala a po 3 rokoch môžeme vidieť, že budova schne.

Okrem od roku 2013 kosíme a upravujeme park v okolí lanovky.

Vedeli ste , že vďaka nám má chodník okolo lanovky do historického parku opäť svoju pôvodnú šírku? Bol už celý zarastený a zanesený.

V roku 2014 sme začali riešiť presunutie sídla kancelárie okrášľovacieho spolku do budovy lanovky v Tatranskej Lomnici. Dali sme vypracovať projekt, avšak strecha na Enciáne si vyžiadala ďalšie prostriedky a preto sme od tohto projektu ustúpili.

Moja správa budovy pokračovala ďalej, no rezervačka zo strany vlastníka naďalej trvá. Preto sa aspoň čiastočne snažím o udržiavanie budovy. V zime 2016 sme budovu kompletne vypratali od neporiadku a nájazdu asociálov a squaterov. Sranda je, že vždy keď tam kúpim novú kladku na vstupné dvere do týždňa v nej mam napchaté papieriky.

A čo s budovou ďalej?

V zime 2016 sme urobili 3D geodetický model budovy a z neho postupne prekresľujeme 2D výkresy pre architektov. Pripravujeme zadanie do architektonickej súťaže a pravidelne komunikujeme s pamiatkarmi tak, aby sme čo najviac zachránili túto budovu.

Unknown-13D model zosnímaný technológiou LEICA doc. Pukanskou z Technickej univerzity v Košiciach

Od roku 2011 pracujeme na projekte s názvom „Jurkovič a Tatry“ o ktorom budem písať už čoskoro. V ňom je zahrnutá záchrana budov arch. Dr. Jurkoviča v Tatranskej Lomnici, pričom máme vždy na zreteli, aby boli rekonštrukcie citlivé a vždy nadväzovali na dielo svojho autora a boli k nej veľmi citlivé.Encián reko 2016 západný pohľad

Vizualizácia západného pohľadu na rekonštruovaný Encián, arch. Tomáš Bujna, 2016