← Späť na aktuality

Novinky z Galérie Encián®

Po letnej sezóne, kedy bola v Galérii Encián® výstava „Tatry Emila Mlynarčíka“, ktorú nám zapožičali naši kamaráti z Galérie u anjela v Kežmarku, sme naše brány na nejaký čas zavreli. V priamom susedstve výstavných priestorov prebiehala rekonštrukcia a po jej ukončení nám nič nebránilo zaplniť priestory ďalšími expozíciami.

 

Na sklonku letnej sezóny (september 2016) sa na Skalnatom plese konal V. medzinárodný plenér organizovaný Gréckokatolickým arcibiskupskýn úradom v Prešove, ktorého je Tatranský okrášľovací spolok spoluorganizátor. Umelci z troch krajín tvorili v Skalnatej doline a jej blízkom okolí. V tomto inšpiratívnom prostredí vznikli diela, ktoré mohla verejnosť počas vianočného dvojtýždňa obdivovať na poplenérovej výstave Vo svetle milosrdenstva.

Vernisáž k tejto výstave prebehla v komornej a veľmi príjemnej atmosfére aj za účasti prešovského pomocného vladyku Mons. Milana Lacha SJ, umelkyne a účastníčky pleneru Ivy Štrbovej Jarošovej či o.Vojta Lakomého, ktorý nám ochotne pomáhal pri organizácii a inštalácii expozície.

 

Pri úvahách, čo by sa ešte do Galérie Encián® na najbližšie obdobie hodilo, nám padlo do rany jedno pekné výročie. V decembri 2016 ubehlo 75 rokov od prvej jazdy pre verejnosť lanovky zo Skalnatého plesa na Lomnický štít. Poloha Galérie Encián® je jedným z najcharakteristickejších prvkov jej identity, a tak bolo rozhodnuté. Kde inde by sa viac hodila výstava súvisiaca s výstavbou lanovky ako práve do historickej Jurkovičovej budovy bývalého hotela Encián? Zorganizovali sme výstavu Visutá lanovka fy Wiesner (75 tajomstiev lanovky) s dobovými fotografiami z výstavby lanovky na úsekoch Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso a Skalnaté pleso – Lomnický štít  v rokoch 1936-194, skíc, nákresov a predstáv architekta lanovkových budov Dušana Sama Jurkoviča, či fotografií zo súkromného archívu vtedajšieho stavbyvedúceho projektu Karola Kosara.

Otvorenie výstavy bolo spojené s oceňovaním dlhoročných pracovníkov lanoviek práve v deň 75. narodenín lanovky – 20.decembra 2016. Táto udalosť za účasti zamestnancov lanoviek a novinárov bola štartovacím mostíkom pre večerné akcie pod názvom „75 tajomstiev lanovky“, na ktorých mala verejnosť možnosť vidieť staré zákutia národnej kultúrnej pamiatky na Skalnatom plese vrátane strojovní, kde odborníci hosťom priblížili, ako pôvodne lanovka na Lomnický štít fungovala.  Po ukončení prehliadky strojovne previedli skupiny návštevníkov dobrovoľníci z Tatranskej dobrovoľníckej služby po vyhliadkovej veži a Galérii Encián®.

 

Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať kolegom, brigádnikom a dobrovoľníkom, ktorí nám pri akciách pomáhali a pomáhajú. Galéria Encián® bola okrem večerných akcií otvorená od 26.12.2016 do 8.1.2017, kedy ju počas dennej prevádzky navštívilo 440 hostí.