Kontakt

Kancelária Tatranského okrášlovacieho spolku
Starý Smokovec 46
SK – 062 01Vysoké Tatry
IČO: 42 089 514
 
Kontakt:
dobrovolnik@tos-tatry.sk
+421 / 903 891 173