Naše aktivity

Dobrovoľníci TDS vykonávajú rôzne aktivity, ktoré sú kompatibilné s cieľmi TDS.
Vždy sa snažíme vyberať aktivity, ktoré sú aktuálne potrebné. Primárne sú všetky aktivity TDS verejnoprospešné a zahŕňajú:
  • údržba turistickej infraštruktúry,
    zbieranie odpadkov na turistických chodníkoch
  • čistenie drenážných rýh,
    prerezávanie zarastených chodníkov
  • maľovanie/lakovanie lavičiek a turistických prístreškov
    práca v Galérii Encián na Skalnatom plese, ...

Registrácia