Formy dobrovoľníctva

 • Skupinová dobrovoľnícka služba

  je postavená na týždennej báze. Ašpiranti nastupujú v sobotu do Domu dobrovoľníctva v maximálnom počte 20 ľudí/turnus. Oboznamujú sa so štatútom TDS, BOZP, právnymi aspektami TDS, týždenným programom a Ubytovacím poriadkom Domu dobrovoľníctva. Od pondelka do piatku sa ašpiranti venujú verejnoprospešnej činnosti, víkend je určený na voľnočasové aktivity.

  Pre prihlásenie do skupinovej dobrovoľníckej služby, vyplňte prosím elektronickú prihlášku

 • Individuálna dobrovoľnícka služba

  je postavená na individuálnom prístupe k dobrovoľníkovi a obvykle je zameraná na riešenie odborných tém. Na základe individuálneho prístupu stanovujeme ašpirantovi problém, resp. konzultujeme s ním jeho návrh pomoci Tatrám z hľadiska cieľov TOS. Stanovujeme základný rámec spolupráce: časový harmonogram riešenia, kontaktné osoby, odborného garanta a pod. Na záver turnusu každý ašpirant v individuálnej forme písomne vypracuje riešenie zadanej problematiky. Tento výstup bude súčasťou zborníka TDS pre príslušný kalendárny rok.

  Pre prihlásenie do individuálnej dobrovoľníckej služby, vyplňte prosím elektronickú prihlášku

 • Firemné dobrovoľníctvo

  je ideálnou formou pre teambuilding spoločností, ktorým záleží na záchrane a zveľaďovaní prírodného a kultúrneho dedičstva v našich horách. Záujemcom pripravíme aktivity na kľúč presne podľa ich možností a požiadaviek.

  V prípade záujmu nás kontaktujte na volunteering@krajsietatry.sk

Dom hostí

Dom hostí poskytuje ubytovanie dobrovoľníkom a členom Tatranského okrášľovacieho spolku. Ide o ubytovanie v štandarde turistickej ubytovne s kapacitou maximálne 20 osôb. Ubytovaný dostane po príchode posteľnú bielizeň a počas pobytu zodpovedá za čistotu a poriadok. Zároveň je povinný dodržiavať ubytovací poriadok.