Podpora

Našu činnosť môžete podporiť venovaním finančného alebo nefinančného daru, priamym zapojením sa do projektov, alebo nepriamo - poskytnutím cenných skúseností, odbornej rady... Budeme veľmi radi a vďační za vašu pomoc.

Pre poskytnutie darov uvádzame kontaktné údaje:

Grandhotel Starý Smokovec
Starý Smokovec 38,
062 01 Vysoké Tatry
IČO: 42089514
Číslo účtu: 5678956789/ 6500

Ďakujeme !

Naši Partneri