Kontakt

Kontaktné údaje: 
Kancelária Tatranského okrášľovacieho spolku 
budova pozemnej lanovky
Starý Smokovec
Vysoké Tatry
 
tel: + 421 911 033 645
e-mail: office@tos-tatry.sk
 
Sídlo:
Tatranský okrášľovací spolok
Starý Smokovec 46
SK – 062 01 Vysoké Tatry
 
 
Fakturačné údaje
Tatranský okrášľovací spolok
Starý Smokovec 46
SK – 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 42 089 514
DIČ: 202 320 6317
Právna forma: Občianske združenie
Občianske združenie zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod číslom:
VVS/1-900/90- 34390, z dňa 24.9.2009
Róbert KukučkaRóbert KukučkaPredseda Správnej rady