Prenájom priestorov

Priestor veľkej sály je možné prenajať aj na:

– významné spoločenské podujatia

– recepcie

– prednášky a semináre

– obchodné stretnutia a konferencie

– koncerty

– VIP stretnutia

– tlačové konferencie

– svadobné obrady

– fotenie

– komerčné natáčanie

V tomto prípade sa cena za prenájom veľkej sály začína na 100€ na deň o kapacite cca 60 ľudí max. Dohoda na cene je možná po písomnom súhlase vedenia galérie.

Schéma Galérie Encián