Kontakt

Kancelária Tatranského okrášľovacieho spolku
Starý Smokovec 46
SK – 062 01Vysoké Tatry
+421/ 903 89  11 7 3
encian@tos-tatry.sk