Kontakt

Chata Encián
Tatranská Lomnica č. 4
Skalnaté pleso
SK – 059 60 Vysoké Tatry
Kontakt:
Chata:
+421 9011 033 645
Prosíme len o SMS, odpovedáme len na SMS
encian@krajsietatry.sk
Patrik KolesárPatrik KolesárChatárchatar@krajsietatry.sk
Prevádzkovateľ:
TatraSpolok, s.r.o. 
Sídlo: Starý Smokovec 46, SK – 062 01 Vysoké Tatry
IČO:  50 534 254
DIČ: 212 038 8435
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Číslo účtu: 4000040000/6500
registrácia: Obchodný register okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 33604/P
zastúpená: Mgr. Patrik Mikuláš Kolesár, konateľ