Späť na zoznam výstav

Pripravovaná výstava:

Summit of Life – Pali Susa a nepálski umelci

Kurátor výstavy: Ľuboš Lehocký

Termín výstavy: 30. 6. – 15. 9. 2015

Miesto konania: Galéria Encián, Skalnaté pleso

Výstava Summit of life je symbolickým mostom medzi najmenšími a najväčšími veľhorami na svete. Do najvyššie položenej galérie na Slovensku sa prostredníctvom malieb Paľa Susu a trojice nepálskych umelcov dostáva kúsok Himalájí. Kto pozná hory, vie, že sú nie len krásne, ale aj nebezpečné. Na oba tieto atribúty odkazujú aj vystavené diela, vďaka ktorým si môžeme uvedomiť nie len to, prečo tieto Tatry i Himaláje obdivujeme, ale spomenieme si aj na prírodné deštruktívne sily, ktoré nám z času na čas pripomenú, že ľudská moc je v porovnaní so silou prírody ničím.

Práce trojice nepálskych umelcov (Manoj Kumar Shrestha, Pramod Kumar Shrestha, Gunjan Shrestha) sú autentickou ukážkou najmä žánru krajinomaľby spod najvyšších hôr sveta. Tie sa pre výtvarníkov z Káthmandu stali populárnym námetom, ktorým môžu osloviť najmä zahraničné publikum a turistov. Nejde pritom o úplne najprogresívnejšie prejavy tamojšieho súčasného umenia, no svojím výrazom, špecifickým pôvabom a exotickosťou si získali mnoho obdivovateľov. Realistické, ale i impresionisticky a expresívne ladené prírodne scenérie, pohľady na skromné obydlia pod horami, či vyobrazenia zvierat oslovujú divákov svojou sugestivitou, prívetivou vizualitou a podmanivosťou námetov, ktoré naživo mnohí z nás možno nikdy neuvidia. Nepálski umelci nám prostredníctvom svojich diel ukazujú krásu toho, čo je zároveň nebezpečné a pre väčšinu Európanov nie len geograficky, ale aj symbolicky vzdialené a nedosiahnuteľné.

Všetky diela priniesol na Slovensko Paľo Susa, ktorý navštívil Himaláje, najvyššie hory sveta, aby mohol pokračovať vo svojom umeleckom projekte Sumit of life.

Summitom života Susa nazýva svoj umelecký výstup niekoľkoročného zamýšľania sa nad problémami životného prostredia, súčasnej krajiny, vzťahu človeka, umenia (maľby) a prírody, jednotlivca a spoločnosti či všeobecne, postavením a zmyslom existencie človeka v tomto svete.

Pri pohľade na autorove maľby zistíme, že jeho postoj k téme je pomerne jasný: malý človiečik sa síce snaží, ale nikdy nepresiahne veľkoleposť a vznešenosť prírody, hôr, živlov. Akákoľvek ľudská aktivita je tu ničím v porovnaní s procesmi, ktoré sa odohrávajú v prírode. Vidieť to nie len v kontraste miniatúrnej figúry a ohromujúcej scenérie, ale aj v spôsobe maľby. Paľovi Susovi sa totiž podarilo preniesť procesy, ktoré sa odohrávajú v prírode, maliarskym jazykom na plátno, a tým sa priblížiť nespútanej, deštruktívnej, ale aj kreatívnej a životodarnej sile prírody.

To čo sa deje v prírode, zatiaľ nik nevie okamžite ovplyvniť. Susa však na plátne cielene a premyslene pracuje so silou gravitácie, pohybmi hmoty, prestupovaním plôch, vrásnením povrchu a miešaním materiálov. Pracuje s náhodou, má ju však pod kontrolou. Štruktúry, ktoré na plátne vytvára, sú analogické so štruktúrami zemského povrchu a procesy, ktorými vznikajú sú podobné tým, odohrávajúcim sa v prírode. Vrásnenie, erózia, formovanie povrchu vodným tokom, lavína, vodopád, deštrukčné živly – kto ich nezažil v Himalájach, uvedomí si ich pri obraze. Paradoxne, lepšie pri Paľovom, ako pri obraze rodeného Nepálca. Ten totiž, aj keď precízne, s citom a krásne, napodobuje väčšinou len vonkajšiu, vnemovú podobu krajiny, no slovenskému autorovi sa darí vystihnúť vnútornú podstatu prírodného diania a maliarsky ju transformovať podľa toho, ako sa reálne deje. Navyše, v jeho obraze je vždy prítomná aj nevysloviteľná emócia, sila a čosi, čo aj filozofi iba ťažko vedeli definovať a čo napríklad v dielach romantického maliara Caspara Davida Friedricha nazvali vznešeným.

Pri pohľade na obrazy niekoľkotisíc metrov vysokých vrcholov sa môžu aj diváci aspoň v duchu povzniesť vyššie a pozrieť sa na svet s nadhľadom a s úsmevom, lebo napriek všetkému, čo tu ako ľudstvo páchame, je svet stále neskutočne nádherný, plný lásky, krásy a života. A možno sa nám podarí uvedomiť si, tak ako to pochopil aj Paľo pri svojom dobrodružnom skúmaní života a umenia v Summit of life, že vrcholom života je život sám.

Summit of Life – Pali Susa a nepálski umelci